VODJA PROIZVODNJE (m/ž)

Iščemo osebo, ki želi delati v dinamičnem delovnem okolju z možnostjo osebnega in profesionalnega razvoja v podjetju.

VODJA PROIZVODNJE (m/ž)

Iščemo osebo, ki želi delati v dinamičnem delovnem okolju z možnostjo osebnega in profesionalnega razvoja v podjetju.
V svoj ekipo vabimo vodjo proizvodnje (m/ž) za nedoločen čas (s poskusnim delom). Zavedamo se, da je znanje gonilo napredka, zato boste pri nas deležni kvalitetnih izobraževanj, imeli boste možnost osebnega in strokovnega razvoja in napredovanja. Vaše novo, urejeno in sproščeno delovno okolje pa bodo soustvarjali mladi in dinamični sodelavci. Za svoje delo boste pošteno in redno plačani, z možnostjo stimulativnega nagrajevanja.

Opis delovnega mesta

 • izdelava tedenskega plana proizvodnje ter tedenskega razporeda dela,
 • organiziranje dela in števila delavcev v proizvodnji na mesečni, tedenski in dnevni ravni,
 • preverjanje pokritosti repromaterialov za potrebe proizvodnje,
 • organizacija priprave polizdelkov,
 • razporejanje delovnih nalog in dokumentov operaterjem,
 • nadzor celotnega delovnega procesa,
 • evidenco prisotnosti operatarjev,
 • koordiniranje skladiščenja surovin in embalaže,
 • spremljanje normativov dela, zastojev, izmeta, izdelanih količin
 • predlaganje ukrepov in aktivnosti za optimizacijo proizvodnje, zagotavljanje urejenosti in čistoče v proizvodnji, izvajanje vseh aktivnosti za zagotavljanje sistema kakovosti,
 • izobraževanje v smislu poznavanja novih postopkov in tehnologij za svoj delokrog opravljanja del in nalog,
 • redno koordinacijo s svojimi sodelavci,
 • takojšnje reševanje težav, ki nastanejo neposredno pri predmetih dela (npr. okvare pri delovnih strojih in napravah ...
 • upoštevanje vseh predpisov iz področja varstva pri delu oziroma protipožarnega varstva ter uporabe zaščitnih delovnih sredstev zase in podrejene,
 • izvrševanje nadzora nad podrejenimi in preostalimi osebami, ki se nahajajo v proizvodnji strokovno opravljeno delo v veri »dobrega gospodarja«.
 • zagotavljanje pravilnega in odgovornega ravnanja z osnovnimi sredstvi, drobnim inventarjem ter ostalim materialom in opremo v proizvodnji,

Prijava

Če bi želeli postati del tima nam svoj življenjepis s spremnim pismom in dokazili o izobrazbi pošljite preko elektronske pošte na:

info@plastika-bevc.com.
ali eventuelno na naslov Plastika Bevc d.o.o., Mihovica 23, 8310 Šentjernej.